Aggersund Vandværk

Generalforsamling afholdes

______________________________________________ 

Aggersund vandværk er et andelsselskab.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandværket er et distributionsselskab, som aftager vand fra Vandselskabet Bonderup.