Beredskabsplan

beredskab

Jammerbugt Kommune har i samarbejdet med Grundvandsrådet udarbejdet en Beredskabsplan for vandforsyninger i Jammerbugt Kommune.

Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks. ved forurening af drikkevandet, større rørbrud, samt nedbrud af selve vandværkerne.

Beredskabsplan_Jammerbugt

Lokal alarmeringsliste for Aggersund distributionsvandværk

    Telefon
Kontakt Dag Mobil
Formand Poul Emanuel Damsgaard   22203837
Vandværks-passer Poul Emanuel Damsgaard   22203837
Bestyrelsesmedlem Poul Laustensen   22204128
Bestyrelsesmedlem Henrik Smith   22662282
Bestyrelsesmedlem Bjarne Jensen   29903763
Bestyrelsesmedlem Henrik Frandsen   61106768
       
VVS-mester Henning Agersen, Fjerritslev   29478869
El-installatør Klim Fjerritslev El 98213699  
Entreprenør Henning Agersen, Fjerritslev   29478869
       
Nabovandværk Bonderup Forsyningsselskab   21665236
Laboratorium      
Følsomme forbrugere Brobissen “børnehave” 98221081  
  Muslinge fabrik 98221144