Takstblad

Takstblad gældende fra 1. januar 2013

kr.
excl. moms
kr.
incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed 850,00 1062,50
Kubikmeterafgift pr. m³ 5,30 6,63
Målerafgift pr. måler 175,00 218,75
Afgift af ledningsført vand (til staten) 6,13 7,66
GEBYR:
Rykker 100,00 momsfrit
Rykning for selvaflæsningskort 100,00 momsfrit
Flyttegebyr 150,00 187,50
Gebyr for aflæsning af vandmåler 200,00 momsfrit
Genåbningsgebyr (excl. udgift til åbning(lukning) 500,00 625,00
Hver ½ årligt, afgift for byggevand 850,00 1062,50

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag):

Stiklednings-
dimention
Hoved-
anlæg
Forsynings-
ledning
Stik-
ledning
kr.
excl. moms
kr.
incl. moms
32 mm 4.000,00 14.000,00 5.000,00 23.000,00 28.750,00
40 mm 8.000,00 14.000,00 6.000,00 28.000,00 35.000,00
50 mm 12.000,00 14.000,00 7.000,00 33.000,00 41.250,00
63 mm 16.000,00 14.000,00 8.000,00 38.000,00 47.500,00

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm.

Ved ændret anvendelse, om- eller tilbygning af en ejendom kan der forlanges anlægsbidrag jf. regulativet for den forøgelse, der svarer til ændringen.
Anlægsbidraget fastsættes efter forskellen mellem anlægsbidrag for tidligere og fremtidig anvendelse, og begge beløb beregnes efter det takstblad, der er gældende på tidspunkt for ændringer.

Forsynings- og stikledning indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.

Indeks pr. 1. oktober 2006 = 151,79.

Anlægs- og bidragsbidrag godkendt af Vesthimmerland og Jammerbugt kommunalbestyrelse d.  /    2013

Aggersund Takstblad 2013