Bestyrelse

Funktion Navn Telefon nr. Mobil nr.
Formand Tage Jensen 9821 1204 2166 5236
Næstformand Normann Krogsgaard 9821 5251 2489 7212
Sekretær Niels Ove Larsen 9821 5458 2483 5807
Bestyrelsesmedlem Klaus Krogsgaard 9821 5027 4038 5191
Bestyrelsesmedlem Flemming Kjeldgaard 9821 5929 2348 7004
Vandværks-passer Tage Jensen 9821 1204 2166 5236