Takstblad

Takstblad for Bonderup Vand a.m.b.a.
Gældende fra 1/10 2014 – 31/12 2015

Aggersundvej 42
9690 Fjerritslev
Bonderup.vand@mail.dk
Tlf.: 9821 1204
Mobil: 2166 5236
www.bonderupvand.dk
Administration: Jammerbugt Forsyning
E-mail: administration@jfas.dk
Reg. nr.: 9210
Konto nr.: 400573932760
  DRIFTSBIDRAG KR.
1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom/bolig med 1 måler pr. ejendom/bolig 435,00 kr.
1.1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom/bolig med 2 målere pr. ejendom/bolig 560,00 kr.
1.2 Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse pr. enhed 310,00 kr.
1.3 Fast årlig driftsbidrag for lejlighed uden måler pr. lejlighed 310,00 kr.
1.5 Kortlægningsgebyr pr. forbruger 10,00 kr.
1.7 Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter pr. m³ 2,40 kr.
1.8 Statsafgift for Ledningsført vand – 30/9 2013 – 31/12 2014 pr. m³ 6,13 kr.
1.8.1 Statsafgift for Ledningsført vand – 1/1 2015 – 31/12 2015 pr. m³ 6,53 kr.
ANLÆGSBIDRAG/TILSLUTNINGSAFGIFTER: KR.
2.2 Hovedanlægsbidrag pr. enhed 5.200,00 kr.
2.3 Forsyningsledningsbidrag pr. enhed 11.200,00 kr.
2.4 Stikledningsbidrag pr. enhed 10.750,00 kr.
2.5 Anlægsbidrag ialt pr. ejendom 27.150,00 kr.
Tilslutning af forbrugere med periodisk stort forbrug af vand kan kun ske efter aftale med Bonderup Vand. Forbrugere må her påregne at skulle etablerer reservoir på egen ejendom.
GEBYRER: KR.
6.1 Første rykker – grundet for sen betaling momsfrit 100,00 kr.
6.2 Anden rykker – m/lukkevarsel momsfrit 100,00 kr.
6.3 Lukke-/genåbningsgebyr + tillæg for faktiske udgifter momsfrit 1.500,00 kr.
6.5 Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte 180,00 kr.
6.6 Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte samt bestilt aflæsning 270,00 kr.
6.7 Målerskifte grundet frostsprængning 1.200,00 kr.
6.8 Gebyr for genetablering af brudt målerplombe 500,00 kr.
6.9 Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie 1.000,00 kr.
6.10 Er fejlvisningen mindre end 4% – betales afprøvningen af forbrugeren
6.11 Er fejlvisningen større end 4% – betales afprøvningen af vandværket
6.12 Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.
Alle priser tillægges 25% moms (dog undtaget pkt. 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.5
7.1 Betalingsbetingelser: løbende md. + 10 dage
7.2 Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres 1 gang årligt efter FVD index for anlægsbidrag
7.3 I øvrigt henvises til gældende Regulativ for vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune
7.4 Der opkræves a’conto ultimo jan., apr., juli og okt.
Vedtaget og godkendt:
8.0 Vedtaget på bestyrelsesmøde i Bonderup Vand d. 25. november 2014
8.1 Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune d. 11. marts 2015

printervenlig version af takstblad 2014 – 2015