Hvad kan du selv gøre for miljøet

Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at gøde din have, så alt gødning udnyttes. Begræns eller undlad brugen af sprøjtegifte.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.

Vi skulle gerne blive ved med at kunne drikke vandet – direkte fra hanen.

Prisen på dit vand afhænger selvfølgelig af, hvilken teknologi vi har brug for på vandværket.
Hvis indholdet af nitrat eller sprøjtemidler i vandet bliver for højt, må vi investere i specielle anlæg for at kunne levere rent vand,
og så stiger prisen på vandet naturligvis.

, , ,