Forsyningsområde

Forsyningsselskabet forsyner ca. 600 husstande, og den årlige indvinding er på 140.000 m³.

Kortet viser forsyningsområdet for Forsyningselskabet Bonderup (blå streger) og den tykke røde streg viser Forsyningsselskabets hovedforsyningsledning.

Aggersund aftager 48.500 m³, Trekroner 50.000 m³, og Bonderup 22.000 m³.

Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.

Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.
Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.
Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne er der placeret ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.
Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.