Indvindingsopland

opland_bonderupIndvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra.

Kortet viser det skønnede indvindingsopland for Forsyningsselskabet Bonderup.

Kortlægningen vil senere give grundlag for mere nøjagtig tegning af det grundvandsdannende opland.

 

 

Indvindingen

Forsyningsselskabet indvinder fra 3 boringer.

boring_bonderupDen gamle indvindingsboring hos Bonderup Vandværk er renoveret, og der er etableret en indvindings-/observationsboring, der udover at levere vand, også har til formål at give information om vandkvaliteten i forskellige dybder.

Forsyningsselskabets indvindingsboringer er placeret tæt på vandværket.

Boringerne står i kalk i dybden 60-80 m.


Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat), industri og parcelhushaver m.m.

Under meddelelser – kan du læs mere om Vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden