Vandbehandling

Fra boringerne pumpes vandet til vandværkets rentvandsbeholder og videre direkte ud til forbrugerne.

Der er ingen filtrering af vandet på vandværket, da indholdet af jern og mangan er lavt.

Med andre ord er vandkvaliteten af grundvandet så fin, at vandbehandling er unødvendigt.