Bestyrelse

Henrik Frandsen

Formand

 Henrik Frandsen
Aggersborgvej 19
9670 Løgstør
Tlf.: 96 50 60 77

Tage Jensen

Næstformand og Driftsleder

Aggersundvej 42
9690 Fjerritslev
Tlf.: 98 21 12 04 
Mobil: 21 66 52 36

Flemming Kjeldgaard Larsen

Sekretær

Flemming Kjeldgaard
Vangvejen 8
9690 Fjerritslev
Tlf.: 98 21 59 29
Mobil: 23 48 70 04

Funktion/Opgaver

Formand:
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand og Driftsleder

Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Sekretær
Er den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:

  • Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlinger
  • Dagsordner
  • Referater
  • Korrespondance
  • Underskrifter til protokol