Kontaktudvalg

Forsyningsselskabet Bonderup samarbejder med
andre vandværker i den tidligere Fjerritslev
kommune, således at indhøstede erfaringer og
viden deles blandt medlemmerne i kontaktudvalget.