Regnskab

Forsyningsselskabet Bonderup skal som et alment vandforsyningsanlæg hvile i sig selv. Det vil sige, at vandforsyningen ikke må give overskud, set over en længere periode.
Imidlertid skal der planlægges langsigtet og afsættes midler til f.eks. nyanlæg, ledningsrenovering, ledningsregistrering, sikring af grundvandet og undersøgelser af fremtidige vandindvindings-muligheder.

Det er således besluttet den 30/3-2005, at Forsyningsselskabet beholder kr. 75.000 af etableringsindskuddene til vedligehold og uforudsete udgifter.