Regulativ

Der er i Jammerbugt Kommune udarbejdet et regulativ for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen.
Regulativet er udfærdiget af Jammerbugt Kommune i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Regulativet har til formål at sikre ensartede bestemmelser i hele Jammerbugt Kommune og indeholder regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder grundejerens og vandforsyningens forpligtigelser med hensyn til at anlægge og vedligeholde vandinstallationer og forsyningsledninger.

Link til regulativ på kommunens hjemmeside.