Planer for fremtiden

Bestyrelsen for Forsyningsselskabet Bonderup har besluttet at gøre en forebyggende indsats for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden.

Bestyrelsen ønsker endvidere at være helt åben omkring informationerne til forbrugerne og som følge deraf, er denne hjemmeside etableret.

Herudover indfører Forsyningsselskabet et administrativt kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket.

Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold af bl.a. bakterier, nitrat og pesticider, og indførelsen af Vandværkets Styring skal sikre billigt drikkevand af høj kvalitet nu og i fremtiden.

,