Forsyningsselskabet Bonderup
Vand fra Bonderup er godt vand
Aggersund - Takster

Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed
Kubikmeterafgift pr. m³
Målerafgift pr. måler
Afgift af ledningsført vand (til staten)
GEBYR:
Rykker
Rykning for selvaflæsningskort
Flyttegebyr
Gebyr for aflæsning af vandmåler
Genåbningsgebyr (excl. udgift til åbning(lukning)
Hver ½ årligt, afgift for byggevand
kr. excl. moms
850,00
5,30
175,00
6,13

100,00
100,00
150,00
200,00
500,00

850,00
kr. incl. moms
1062,50
6,63
218,75
7,66

momsfrit
momsfrit
187,50
momsfrit
625,00

1062,50


Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag):
Name: anlægsbidrag screenshot.PNG.
Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm.
Ved ændret anvendelse, om- eller tilbygning af en ejendom kan der forlanges anlægsbidrag jf. regulativet for den forøgelse, der svarer til ændringen.
Anlægsbidraget fastsættes efter forskellen mellem anlægsbidrag for tidligere og fremtidig anvendelse, og begge beløb beregnes efter det takstblad, der er gældende på tidspunkt for ændringer.
Forsynings- og stikledning indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.
Indeks pr. 1. oktober 2006 = 151,79.
Anlægs- og bidragsbidrag godkendt af Vesthimmerland og Jammerbugt kommunalbestyrelse d.  /    2013
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Forsyningsselskabet Bonderup
Trekronervej 220, 9690 Fjerritslev
Mobil: 21 66 52 36
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net