Forsyningsselskabet Bonderup
Vand fra Bonderup er godt vand
Aggersund vandværk
Generalforsamling afholdes

Aggersund vandværk er et andelsselskab.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandværket er et distributionsselskab, som aftager vand fra Vandselskabet Bonderup.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Forsyningsselskabet Bonderup
Trekronervej 220, 9690 Fjerritslev
Mobil: 21 66 52 36
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net