Forsyningsselskabet Bonderup
Vand fra Bonderup er godt vand
Vandværket

Forsyningsselskabet Bonderup er etableret i 2002.

Baggrund og formål
Bonderup Vandværk havde et velfungerende vandværk med en god vandkvalitet. Dog var boringen nedslidt og utæt, og selve vandværket trængte til modernisering.

Trekroner Vandværk stod overfor investering i ny boring og nyt anlæg, fordi nye store forbrugere ønskede tilkobling.

Aggersund Vandværk havde kvalitetsproblemer i form af rester af sprøjtegifte i vandet. En ny kildeplads i lokalområdet ved Aggersund ville være meget sårbar og dermed en usikker investering.

Derfor er der dannet et samarbejde mellem de tre vandværker om et fælles hovedforsyningsanlæg, som hvert vandværk køber vand fra.Hovedformålene med dette samarbejde er :
* Løsning af de tre vandværkers problemer
* Større forsyningssikkerhed
* Mindre driftsomkostninger

Læs mere om indvinding, vandbehandling på vandværket, forsyningområder og planer.

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Forsyningsselskabet Bonderup
Trekronervej 220, 9690 Fjerritslev
Mobil: 21 66 52 36
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net