Forsyningsselskabet Bonderup
Vand fra Bonderup er godt vand
Forsyningsområde
Forsyningsselskabet forsyner ca. 600 husstande, og den årlige indvinding er på 140.000 m³.
Kortet viser forsyningsområdet for Forsyningselskabet Bonderup (blå streger) og den tykke røde streg viser Forsyningsselskabets hovedforsyningsledning.
Aggersund aftager 48.500 m³, Trekroner 50.000 m³, og Bonderup 22.000 m³.
Name: Forsyningsomraade-m.jpg.
Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.
Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.
Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.
Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne er der placeret ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.
Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.

Digital tegninger over ledningsnettet

Er du Entreprenør og mangler et specifik landområde for rørføring, kan du finde dem via nedenstående links.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Forsyningsselskabet Bonderup
Trekronervej 220, 9690 Fjerritslev
Mobil: 21 66 52 36
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net